AA Fiscaliteit

1.1.1 - Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/111-inkomstenbelastingen-belastingplichtigen
Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen
  Aanslagjaar 2013
Toestand op 31.12.2013
Aanslagjaar 2014
Toestand op 31.12.2014
Aanslagjaar 2015
Toestand op 31.12.2015
PB loontrekkers 6.016.891 5.980.154 5.982.127
PB bedrijfsleiders 294.867 309.733 308.787
PB zelfstandigen 518.580 547.118 629.662
Totaal PB1 6.830.338 6.837.005 6.920.576
VenB2 510.812 510.263 510.638
BNI natuurlijke personen 74.612 80.973 77.955
BNI vennootschappen2 9.973 8.799 11.301
RPB2 94.989 101.469 104.548

1In de personenbelasting (PB) komt een belastingplichtige overeen met een te behandelen aangifte. Een gezamenlijke aangifte komt dus overeen met een belastingplichtige.

2 In 2014 werd de nieuwe toepassing Biztax in gebruik genomen voor de behandeling van de aangiften. Sinds het aanslagjaar 2014 worden alle aangiften VenB, RPB en BNI-ven via Biztax behandeld. De juiste statistische gegevens voor het aanslagjaar 2014 zijn achteraf opgehaald. Daardoor zijn ook de problemen voor het ophalen van de statistische gegevens, die zich stelden bij de start van de nieuwe toepassing, opgelost. Zo hebben we in het jaarverslag 2015 de gegevens over Biztax over het aanslagjaar 2014, zoals ze opgenomen waren in het jaarverslag 2014, verbeterd.

1.1.2 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per belasting

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/112-inkomstenbelastingen-ingediende-aangiften-en-niet-indieners-belasting
Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per belasting
  Aanslagjaar 2013
Toestand op 30.06.2014
Aanslagjaar 2014
Toestand op 30.06.2015
Aanslagjaar 2015
Toestand op 31.12.20151
Aantal te behandelen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Aantal te behandelen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Aantal te behandelen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften
PB 6.829.220 6.619.419 209.801 3,07 6.885.060 6.672.123 212.937 3,09 6.920.576 6.681.940 238.636 3,45
VenB 518.988 474.575 44.413 8,56 516.507 465.921 50.586 9,79 418.759 365.891 52.868 12,62
BNI natuurlijke
personen
77.272 55.276 21.996 28,47 78.022 60.249 17.773 22,78 77.955 59.684 18.271 23,44
BNI vennootschappen2 10.493 8.132 2.361 22,50 8.984 7.365 1.619 18,02 10.681 4.461 6.220 58,23
title="Rechtspersonenbelasting ">RPB2 95.967 90.848 5.119 5,33 102.300 89.531 12.769 12,48 92.403 68.486 23.917 25,88

1 De aangiften waarvoor de termijn na 31.12.2015 valt zijn niet
opgenomen in de in te behandelen aangiften.

2 De verhoging van het aantal niet-indieners voor BNI
vennootschappen en voor RPB komt voort uit het feit dat de verplichting tot
elektronische indiening van de aangifte voor het eerst van kracht werd in 2015.
Voor BNI vennootschappen hebben buitenlandse vennootschappen bovendien
problemen ondervonden om een elektronische authenticatie te verkrijgen voor
31.12.2015.

1.1.3 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per gewest

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/113-inkomstenbelastingen-ingediende-aangiften-en-niet-indieners-gewest
Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per gewest
Aanslagjaar 2015 Toestand op 31.12.2015
Belasting Gewest Aantal tijdig ingediende aangiften % tijdig ingediende aangiften Aantal laattijdig ingediende aangiften % laattijdig ingediende aangiften Totaal aantal ingediende aangiften % totaal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Totaal aantal in te dienen aangiften op 31.12.2015 % geografische verdeling
PB loontrekkers en bedrijfsleiders Vlaams Gewest 3.342.423 95,89 62.480 1,79 3.404.903 97,69 80.669 31 3.485.572 55
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 656.701 86,14 31.453 4,13 688.154 90,26 74.246 9,74 762.400 12
Waals Gewest 1.915.192 93,75 55.470 2,72 1.970.662 96,46 72.280 3,54 2.042.942 32
Totaal nationaal 5.914.316 94,01 149.403 2,37 6.063.719 96,39 227.195 3,61 6.290.914 100
PB zelfstandigen Vlaams Gewest 340.355 93,26 20.241 5,55 360.596 98,80 4.371 1,20 364.967 58
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 53.750 90,83 3.016 5,10 56.766 95,93 2.408 4,07 59.174 9
Waals Gewest 187.093 91,03 13.766 6,70 200.859 97,73 4.662 2,27 205.521 33
Totaal nationaal 581.198 92,30 37.023 5,88 618.221 98,18 11.441 1,82 629.662 100
Totaal PB Vlaams Gewest 3.682.778 95,64 82.721 2,15 3.765.499 97,79 85.040 2,21 3.850.539 56
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 710.451 86,47  34.469  4,20 744.920 90,67 76.654 9,33 821.574 12
Waals Gewest 2.102.285 93,50 69.236 3,08 2.171.521 96,58 76.942 3,42 2.248.463 32
Totaal nationaal 6.495.514 93,86 186.426 2,69 6.681.940 96,55 238.636 3,45 6.920.576 100
VenB Vlaams Gewest 216.260 89,12 6.484 2,67 222.744 91,79 19.929 8,21 242.673 58
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 51.633 73,63 2.245 3,20 53.878 76,83 16.248 23,17 70.126 17
Waals Gewest 86.287 81,43 2.982 2,81 89.269 84,25 16.691 15,75 105.960 25
Totaal nationaal 354.180 84,58 11.711 2,80 365.891 87,38 52.868 12,62 418.759 100
RPB Vlaams Gewest 26.392 61,34 7.286 16,93 33.678 78,27 9.349 21,73 43.027 47
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10.539 53,23 2.905 14,67 13.444 67,90 6.356 32,10 19.800 21
Waals Gewest 15.479

52,34

5.885 19,90 21.364 72,23 8.212 27,77 29.576 32
Totaal nationaal 52.410 56,72 16.076 17,40 68.486 74,12 23.917 25,88 92.403 100
BNI vennootschappen Totaal 3.616 33,85 845 7,91 4.461 41,77 6.220 58,23 10.681 nvt
BNI natuurlijke personen Totaal 37.283 47,83 22.401 28,73 59.684 76,56 18.271  23,44 77.955 nvt

1.1.4 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften per kanaal en per gewest

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/114-inkomstenbelastingen-ingediende-aangiften-kanaal-en-gewest
Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften per kanaal en per gewest
Aanslagjaar 2015
Belasting Gewest Aantal papieren aangiften % papieren aangiften Aantal elektronische aangiften % elektronische aangiften Aantal VVA's % VVA's Totaal aantal ontvangen aangiften % geografische verdeling
PB loontrekkers en bedrijfsleiders Vlaams Gewest 512.329 15 1.780.982 52 1.111.592 33 3.404.903 56
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 122.929 18 287.778 42 277.447 40 688.154 11
Waals Gewest 348.424 18 842.928 42 779.310 40 1.970.662 32
Totaal nationaal 983.682 16 2.911.688 48 2.168.349 36 6.063.719 100
PB zelfstandigen Vlaams Gewest 38.568 11 322.028 89     360.596 58
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8.772 15 47.994 85     56.766 9
Waals Gewest 32.659 16 168.200 84     200.859 32
Totaal nationaal 79.999  13 538.222 87     618.221 100
Totaal PB Vlaams Gewest 550.897 15 2.103.010 55 1.111.592 30 3.765.499 56
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 131.701 18 335.772 45 277.447  37 744.920 11
Waals Gewest 381.083 18 1.011.128 46 779.310 36 2.171.521 32
Totaal nationaal 1.063.681 16 3.449.910 52 2.168.349 32 6.681.940 100
VenB Vlaams Gewest 807 0,36 221.937 99,64     222.744 61
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 283 0,53 53.595 99,47     53.878 15
Waals Gewest 714 0,80 88.555 99,20     89.269 24
Totaal nationaal 1.804 0,49 364.087 99,51     365.891 100
RPB Vlaams Gewest 2.394 7,11 31.284 92,89     33.678 49
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 895 6,66 12.549 93,34     13.444 20
Waals Gewest 2.637 12,34 18.727 87,66     21.364 31
Totaal nationaal 5.926 8,65 62.560 91,35     68.486 100
BNI vennootschappen Totaal 299 6,70 4.162 93,30     4.461  

De BNI natuurlijke personen is
momenteel nog niet opgenomen in de geautomatiseerde statistieken.

De elektronische aangiften PB zijn
ingediend via Tax-on-web (burgers, mandatarissen, ambtenaren).

De elektronische aangiften VenB,
RPB en title="Belasting niet-inwoners ">BNI vennootschappen zijn ingediend via
de toepassing Biztax.

1.1.5 - Inkomstenbelastingen - Voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) in de PB

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/115-inkomstenbelastingen-voorstellen-van-vereenvoudigde-aangifte-vva-de-pb
Inkomstenbelastingen - Inkohiering van de voorstellen van
vereenvoudigde aangifte (VVA) in de PB
  Aanslagjaar 2013 Aanslagjaar 2014 Aanslagjaar 2015
VVA ingekohierd
zonder wijziging
1.397.219 1.873.479 2.048.149
VVA ingekohierd
na wijziging
78.570 143.737 87.593
Totaal ingekohierde VVA's 1.475.789 2.017.216 2.135.742

Sommige belastingplichtigen krijgen een vooraf ingevuld voorstel van vereenvoudigde aangifte en dienen dus geen andere aangifte in te dienen. Als de belastingplichtige akkoord gaat met het voorstel, moet hij niets meer doen. Als hij niet akkoord gaat, stuurt hij zijn wijzigingen naar de administratie.

De inkohiering wordt gevestigd van zodra een aangifte behandeld is, waarna de belastingplichtige een aanslagbiljet ontvangt. De inkohiering gebeurt dus automatisch en centraal voor de voorstellen van vereenvoudigde aangifte die niet gewijzigd moesten worden.

1.1.6 - Inkomstenbelastingen - Automatische inkohieringen van de aangiften

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/116-inkomstenbelastingen-automatische-inkohieringen-van-de-aangiften
Aantal automatische inkohieringen
  2013 2014 2015
PB loontrekkers 4.243.784 4.324.704 4.036.388
PB bedrijfsleiders 166.200 171.314 134.413
PB zelfstandigen 274.153 325.162 282.347
Totaal PB 4.684.137 4.821.180 4.453.148
VenB 293.140 394.289 474.576

De inkohiering wordt gevestigd van zodra een aangifte behandeld is, waarna de belastingplichtige een aanslagbiljet ontvangt.

De automatische inkohieringen gebeuren centraal. Deze tabel heeft betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. Het aantal automatische inkohieringen is niet van toepassing voor BNI natuurlijke personen, BNI vennootschappen en RPB.

De verhoging van het aantal automatische inkohieringen in de VenB komt voort uit de verplichte elektronische indiening van de VenB-aangiften vanaf aanslagjaar 2014. De aangiften die elektronisch ingediend worden, bevatten minder blokkerende fouten en kunnen dus vaker automatisch ingekohierd worden (zonder manuele tussenkomst).

1.1.7 - Inkomstenbelastingen - Inkohieringen van de PB-aangiften: verdeling van de aanslagen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/117-inkomstenbelastingen-inkohieringen-van-de-pb-aangiften-verdeling-van-de-aanslagen
Inkomstenbelastingen - Inkohieringen van de PB-aangiften: verdeling van de aanslagen
  Aanslagjaar 2013
31.12.2013
Aanslagjaar 2014
31.12.2014
Aanslagjaar 2015
31.12.2015
Positieve aanslagen 1.230.282 923.392 978.419
Aanslagen met saldo 0 1.064.270 1.067.016 1.148.335
Negatieve aanslagen 2.697.856 2.317.067 2.222.233
Totaal 4.992.408 4.307.475 4.348.987

Een positieve aanslag is een belastingsaldo dat de belastingplichtige moet betalen (vermeld op zijn aanslagbiljet).

Een negatieve aanslag is een terugbetaling aan de belastingplichtige (vermeld op zijn aanslagbiljet).

Een aanslag met saldo nul betekent dat de belasting gelijk is aan 0. De belastingplichtige moet dus geen belasting betalen en krijgt geen terugbetaling.

1.1.8 - Btw - Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/118-btw-aantal-btw-belastingplichtigen-en-voor-btw-doeleinden-geidentificeerde-niet
Btw - Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen
  2013 2014 2015
Btw-belastingplichtigen die maandelijks een aangifte moeten indienen (a) 95.930 92.430 92.150
Btw-belastingplichtigen die een gewone driemaandelijkse aangifte moeten indienen 578.843 575.344 572.293
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en onderworpen zijn aan een forfait 19.075 17.762 17.547
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en eveneens onderworpen zijn aan de bijzondere landbouwregeling 481 460 457
Totaal btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte indienen (b) 598.399 593.566 590.297
Personen die bijzondere aangiften moeten indienen1 (c) 3.787 4.475 4.471
Btw-belastingplichtigen vrijgesteld van het indienen van periodieke aangiften en die geen bijzondere aangiften moeten indienen2 (d) 141.504 141.887 164.685
Totaal (a, b, c, d) 839.620 832.358 851.603

1 Cfr. artikel 25ter, § 1 van het Btw-Wetboek. De toename sinds 2014 komt voort uit het feit dat er meer btw-plichtigen onderworpen waren aan de vrijstellingsregeling na het optrekken van de omzetdrempel van 1.580 euro naar 15.000 euro op 1 april 2014.

Overschrijding van de drempel: wanneer in het lopende kalenderjaar het bedrag van de verrichtte intracommunautaire verwervingen 11.200 euro (exclusief btw) overschrijdt, zijn die verwervingen, onder de door de wettelijke bepaling voorziene voorwaarden, in België aan de belasting onderworpen.

Lichting van de optie: de wet voorziet dat btw-belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om al hun intracommunautaire verwervingen aan de btw in België te onderwerpen.

2 De personen die geen aangifte moeten indienen:

  • btw-belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (artikel 57 van het Btw-Wetboek)
  • btw-belastingplichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling (artikel 56, § 2 van het Btw-Wetboek)
  • btw-belastingplichtigen wiens handelingen zijn vrijgesteld, o.a. dokters en tandartsen (artikel 44 van het Btw-Wetboek)
  • gefailleerde btw-belastingplichtigen (onderworpen aan een bijzonder regime)
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen

1.1.9 - Btw - Ingediende aangiften

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/119-btw-ingediende-aangiften
Btw - Ingediende aangiften
  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Maandelijkse periodieke aangiften 1.145.000 1.125.212 1.100.259
Trimestriële periodieke aangiften 2.327.838 2.373.664 2.375.543
Afgehandelde en geregistreerde bijzondere aangiften1 4.629 5.840 6.283
Totaal ingediende btw-aangiften 3.477.467 3.504.716 3.482.085

1 Dit zijn de bijzondere aangiften die slaan op de intracommunautaire verwervingen verricht door sommige btw-belastingplichtigen die niet gehouden zijn tot het indienen van periodieke aangiften, of door sommige niet-belastingplichtige rechtspersonen.

1.1.10 - Btw - Ingediende en behandelde aangiften per kanaal

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1110-btw-ingediende-en-behandelde-aangiften-kanaal
Btw - Ingediende en behandelde aangiften per kanaal
  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Elektronische periodieke aangiften via Intervat1 3.376.664 3.403.147 3.394.334
Gescande papieren periodieke aangiften 49.299 49.140 39.963
Papieren periodieke aangiften manueel geïncodeerd via STIR-btw2 46.875 46.589 41.505
Totaal aantal periodieke aangiften 3.472.838 3.498.876 3.475.802

1 Intervat is de toepassing waarmee btw-plichtigen hun btw-aangiften elektronisch kunnen indienen.

2 STIR-btw is de interne toepassing om btw-aangiften die ingediend werden via Intervat, gescand of manueel in de toepassing ingegeven werden, te beheren en te behandelen.

3Voor deze tabel: de aangiften zijn de ingediende maandelijkse en trimestriële aangiften.

1.1.11 - Btw - Aantal gecreëerde bijzondere rekeningen wegens niet-indiening btw-aangifte

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1111-btw-aantal-gecreeerde-bijzondere-rekeningen-wegens-niet-indiening-btw-aangifte
Btw - Aantal gecreëerde bijzondere rekeningen wegens niet-indiening btw-aangifte
  2013 2014 2015
Bijzondere rekeningen 47.022 42.341 34.163

Een bijzondere rekening wordt opgemaakt wanneer een btw-plichtige geen btw-aangifte indient. Via de bijzondere rekening worden zijn aan te zuiveren schulden opgevolgd en worden de boetes verbonden aan bijzondere rekeningen toegepast.

De daling van het aantal bijzondere rekeningen is het resultaat van de combinatie van meerdere maatregelen:

  • de verhoging van het barema van de boeten voor laattijdige indiening en voor gebrek aan betaling en laattijdige betaling van kracht vanaf juli 2012 (maar pas effectief toegepast vanaf begin 2013);
  • dankzij het opstarten van een gestructureerde samenwerking met de opsporingsdiensten die zo snel mogelijk proberen de ontbrekende aangiften op te halen en de heractivering van de lijst voor het voorkomen van op nul zetting (lijst 694), konden de diensten nog een laatste keer de in gebreke blijvende btw-plichtigen contacteren voor de op nul zetting van de btw-rekening-courant en dus van de vestiging van de bijzondere rekening.

1.1.12 - Btw - Validering door de AA Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstelling (art. 42, § 3 van het btw-wetboek) - Diplomatieke missies, internationale organisaties en strijdkrachten

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1112-btw-validering-door-de-aa-fiscaliteit-van-aanvragen-om-btw-vrijstelling-art-42-ss-3-van-het-btw
Btw - Validering door de AA Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstellingen (art. 42 § 3 van het btw-wetboek) - Diplomatieke missies, internationale organisaties en strijdkrachten
Soorten gebruik Soorten aankopen   2013 2014 2015
Officieel gebruik Aankopen in België1 Aantal gevalideerde documenten 4.450 4.235 4.239
Bedrag van de aankopen zonder btw €12.570.422 € 15.736.459 € 13.712.514
Doorlopende leveringen2 692 59 *
Aankopen in een andere EU-lidstaat Aantal gevalideerde documenten 1.873 1.785 1.716
bedrag van de aankopen zonder btw4 € 33.481.519 € 12.380.287 € 10.321.319
Ontslag van visum - Aankopen in België3 Aantal meegedeelde transacties 24.320 27.331 33.273
Bedrag van de aankopen zonder btw € 207.037.988 € 242.448.076 € 530.374.773
Ontslag van visum - Aankopen in een andere EU-lidstaat3 Aantal meegedeelde transacties 5.944 6.205 9.504
Bedrag van de aankopen zonder btw € 602.423.412 € 325.898.285 € 405.808.641
VATVEE Aankopen in België6 Aantal meegedeelde transacties   1.324 2.680
Bedrag van de aankopen zonder btw   € 771.614 € 4.010.093
Persoonlijk gebruik Aankopen in België1 Aantal gevalideerde documenten 4.694 4.541 4.280
Bedrag van de aankopen zonder btw € 13.562.447 € 12.042.149 € 13.177.277
Aankopen in een andere EU-lidstaat Aantal gevalideerde documenten 6.467 6.443 5.980
Bedrag van de aankopen zonder btw € 11.427.843 € 12.696.637 € 13.669.016
VATVEE Aankopen in België6 Aantal meegedeelde transacties   17.533 18.631
Bedrag van de aankopen zonder btw   € 9.514.720 € 10.608.765
VATVEE Aankopen in een andere lidstaat6 Aantal meegedeelde transacties   11 0
Bedrag van de aankopen zonder btw   € 10.548 0
Officieel en persoonlijk gebruik Aankopen van brandstof in België voor motorvoertuigen5 Levering van brandstoffen voor motorvoertuigen - gevalideerde transacties 131.774 174.627 173.771
Bedrag van de aankopen zonder btw en accijnzen € 8.831.956 € 11.160.300 € 9.743.775
Totaal alle soorten gebruik Totaal aantal gevalideerde documenten en transacties 180.214 244.094 254.074
Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in België € 242.002.813 € 291.673.318 € 581.627.197
Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in andere EU-lidstaat € 647.332.775 € 350.985.757 € 429.798.976

1 Voor de 'Aankopen in België' zijn gegevens beschikbaar van de aankopen door buitenlandse strijdkrachten van de NAVO, SHAPE en hun leden. Er werd van start gegaan met een elektronische validatie van aankopen voor persoonlijk gebruik door de personeelsleden van de diplomatieke zendingen (zie opmerking 6). Maar de vrijstellingen voor diplomatieke missies en hun leden zijn niet afhankelijk van een validering tenzij voor officiële recepties en leveringen van voertuigen.

2 Doorlopende leveringen zijn de leveringen van water, gas, elektriciteit, en de diensten van telecommunicatie en teledistributie.

*Door een wijziging in de procedure waardoor er geen validatie van een document meer is vereist behalve voor nieuwe contracten, zijn geen gegevens meer beschikbaar over de vrijgestelde bedragen.

3 Ontslag van visum: het gaat hier om 20 internationale organisaties (15 organisaties in 2014) die gemachtigd werden een vereenvoudigde procedure toe te passen voor de toepassing van de vrijstelling op voorwaarde dat ze aan de administratie een overzicht bezorgen van alle aankopen in België en in een andere EU-lidstaat.

4 De daling van de aankopen in een andere lidstaat is te verklaren door het gestegen gebruik van het ontslag van visum vanaf 2013 waardoor internationale organisaties3 hun aankopen buiten België niet meer moeten laten valideren maar een zelfcertificering hebben gekregen.

5 Sinds 2011 worden ook cijfers meegedeeld voor de leveringen van brandstof voor motorvoertuigen gebruikt door diplomatieke missies en hun personeel. De validering van die transacties gebeurt op een geautomatiseerde wijze.

6 Het gaat om een nieuwe wijze van elektronische validatie van de vrijstellingen dat op termijn de aanvragen voor vristelling 450 (officieel gebruik) en 451 (privé gebruik) zal vervangen. Omdat deze nieuwe validatiewijze nog niet verplicht is zijn er geen registraties in 2015 geweest voor de aankopen in een andere EU-Lidstaat.

1.1.13 - Voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en diverse fiches

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1113-voorheffingen-met-de-inkomstenbelastingen-gelijkgestelde-belastingen-en-diverse-fiches
Voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en diverse fiches
  2013 2014 2015
Onroerende voorheffing Aantal aanslagbiljetten 1.847.445 1.862.902 1.877.815
Verkeersbelasting1 Geautomatiseerde voertuigen - Aantal verzonden uitnodigingen tot betaling2 2.526.249 474.704 469.288
Niet-geautomatiseerde voertuigen - aantal ingediende aangiften 126.800 11.082 7.805
Niet-geautomatiseerde voertuigen - aantal uitgereikte fiscale kentekens 128.024 11.534 11.335
Belasting op de inverkeerstelling Aantal inschrijvingen2 524.851 146.492 149.295
Eurovignet Aantal geleverde Eurovignetten2 26.099 5.296 4.962
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Aantal uitgereikte kentekens3 26.224 28.070 27.734
Aangiften bedrijfsvoorheffing Aantal geregistreerd door de ontvangkantoren 26.508 39.002 5.239 5
Aantal geregistreerd via internet (Finprof)4 5.494.554 5.790.009 5.865.501
Totaal aantal 5.521.062 5.829.011 5.870.740
Roerende voorheffing Aantal aangiften 173.480 197.099 176.099
Belcotaxfiches6 Aantal 31.583.718 29.594.017 28.618.219

1 De uitnodigingen tot betaling van de verkeersbelasting bevatten eveneens de uitnodigingen tot betaling van de belasting op de inverkeerstelling.

2 Vanaf 2014 is de FOD Financiën enkel nog bevoegd voor de voertuigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De cijfers over de verkeersbelasting, voor niet-geautomatiseerde voertuigen en voor het Eurovignet vertonen dus een sterke daling ten opzichte van de vorige jaren.

3 De FOD Financiën int enkel nog de belasting op de automatische ontspanningstoestellen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest. Het Waals Gewest doet dat nu zelf.

4 Dankzij het systeem Finprof kunnen alle belastingplichtigen hun aangiften in de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks via internet indienen. Het doel van dit systeem is enerzijds te late indieningen van aangiften en onjuiste of onvolledige aangiften te vermijden en anderzijds het aantal papieren aangiften te verminderen.

5 Sinds 2015 gebeurt de behandeling van de aangiften bedrijfsvoorheffing door de ontvangkantoren ook via Finprof. Alleen de enkele aangiften die door de ontvangkantoren buiten Finprof ingegeven werden, zijn nog opgenomen in de kolom "Aantal geregistreerd door de ontvangkantoren".

6 Dankzij Belcotax-on-web zijn de inkomstenfiches onmiddellijk via elektronische weg beschikbaar.