Stafdienst Personeel en Organisatie

Een jaar gewijd aan welzijn en communicatie-instrumenten
In 2015 is www.jobfin.be, de site met het job- en stageaanbod van de FOD Financiën, in een nieuw, dynamisch jasje gestoken. P&O heeft verder in 2015 veel energie gestoken in het welzijn van de medewerkers van de FOD Financiën: MOVE Week, strijd tegen absenteïsme, sport op het werk ... zijn maar enkele van de initiatieven. Tot slot ontwikkelde P&O een toepassing voor leidinggevenden die het beheer van hun dienst eenvoudiger maakt. Kers op de taart voor P&O was het binnenhalen van de prijs ‘HR-team van het jaar 2015’.

Een aantrekkelijkere jobsite

In 2015 was het voor P&O de hoogste tijd om www.jobfin.be, de jobsite van Financiën, in een moderner jasje te steken. De site is de motor van de activiteiten rond ‘employer branding’ (zie interview) en moet mee met zijn tijd. De site is nu gebruiksvriendelijker (ook op tablets en smartphones) en aantrekkelijker en de taal is meer op maat van de jongeren. De rubrieken kregen een logischere indeling.

Tussen 6 juli 2015 (lanceerdatum van de nieuwe site) en 31 december 2015 trok de site 44.305 bezoekers. Dat zijn er 15.073 meer dan gedurende het eerste semester 2015, een stijging van meer dan 65 %.

De vernieuwde site moest in 2015 meteen vol aan de bak. De FOD Financiën heeft in 2015 ongeveer 1.400 nieuwe collega’s aangeworven (onder andere landmeters, aardrijkskundigen, informatici, laboranten, koks, drukkers, juristen). De FOD Financiën werft jaarlijks tussen 600 en 700 medewerkers aan, maar 2015 was door de wervingsstop van september 2014 tot april 2015 een bijzonder jaar. Heel wat personeelsleden die we normaal in 2014 zouden werven, hebben we pas in 2015 geworven. Het totaal aantal medewerkers steeg daarmee tot 22.310 op 31 december 2015.

Welzijn op het werk

Het welzijn van de medewerkers op het werk heeft zonder meer een positief effect op hun prestaties. P&O spendeerde in 2015 dan ook veel energie aan welzijn. In samenwerking met andere FOD’s (Economie, Sociale zekerheid, enz.) werden in 2015 tijdens de middagpauze tal van sportactiviteiten georganiseerd om de medewerkers er toe aan te zetten te blijven bewegen. Van badminton tot zaalvoetbal, van danscursussen tot karate, de ambtenaren van Financiën hebben met honderden aan deze activiteiten deelgenomen. 

In het verlengde van deze regelmatige activiteiten was er de deelname aan de MOVE Week van 29 september tot 5 oktober 2015. De Move Week is een gezondheidscampagne, gesubsidieerd door de Europese Unie, die de gunstige gevolgen van regelmatig bewegen en sporten promoot. 2.653 medewerkers (of iets meer dan 10 % van het totale personeelsbestand van de FOD Financiën) namen aan minstens één activiteit deel.

De positieve impact van deze en andere acties komt onder meer tot uiting in de daling van het absenteïsmecijfer van 6,08 % (in 2014) naar 5,82 % (in 2015). Naast preventieve maatregelen heeft P&O ook een netwerk van absenteïsmecoaches die medewerkers bijstaan tijdens hun re-integratie in de dienst na een afwezigheid van lange duur.

Leidinggevenden helpen met technologie

Om de chefs te helpen bij het beheer van hun team heeft P&O in 2015 nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de online HR-toepassing ‘My P&O’. Die nieuwe functionaliteiten (ook wel ‘HR-Cockpit’ genoemd) geven de functionele chefs een overzicht van de HR-gegevens van hun medewerkers, zoals het arbeidsstelsel, de vergoedingen, telewerk, taalrol, nakende pensioneringen ... 

Verder hebben leidinggevenden via My P&O de mogelijkheid gekregen om online een controleonderzoek door Medex te vragen voor een zieke ambtenaar en kunnen ze het  kilometercontingent van hun dienst (maximum aantal kilometers per jaar voor beroepshalve gemaakte verplaatsingen met de wagen) opvolgen. Op die manier kunnen de chefs efficiënter en doeltreffender werken.

HR-Team van het jaar 2015

P&O heeft op 2 april 2015 de prijs ‘HR-Team van 2015’ in de wacht gesleept. Die wordt uitgereikt door People Sphere, een maandblad voor HR-professionals. Deze prijs beloont een organisatie die de belangrijkste hedendaagse HR-prioriteiten illustreert en kwaliteitsvolle projecten beheert. Een mooie erkenning voor het geleverde werk.