Stafdienst Logistiek

Een jaar in het teken van de doeltreffendheid
Stafdienst Logistiek
Tijdens het hele jaar 2015 hadden de meeste activiteiten van de Stafdienst Logistiek (SL) betrekking op de opvolging van de medewerkers die moesten verhuizen wegens de reorganisatie van de FOD Financiën. Ook de SL werd gemoderniseerd, rekening houdend met de vermindering van het aantal medewerkers en met de centralisering van de vestigingen van de FOD Financiën.

Sluiting van kantoren: organisatie van de verhuizingen

Zoals in 2014 heeft de Stafdienst Logistiek in 2015 ingestaan voor de begeleiding van de andere entiteiten van de FOD Financiën bij de talrijke verhuisbewegingen naar aanleiding van de reorganisatie. Deze verhuizingen zullen nog tot september 2016 doorgaan moeten nauwgezet gecoördineerd worden. In 2015 verliet de FOD Financiën 49 gebouwen. Dit betekende ongeveer 18.042 verhuizingen van medewerkers.

Deze personeelsbewegingen kwamen in 2015 in het bijzonder tot uiting in de verhuizing van ongeveer 1.000 medewerkers naar de Financietoren van Luik, ook de Paradijstoren genoemd. Dit was een omvangrijke operatie, waarbij alle medewerkers die moesten verhuizen nauw moesten worden betrokken, enerzijds voor de praktische organisatie en anderzijds om antwoord te geven op hun vragen.

Terbeschikkingstelling van praktische tools

In mei 2015 werd de toegang tot de toepassing fmUp uitgebreid tot alle gebouwen van de FOD Financiën. Het gaat om een software voor het beheer van de infrastructuur en de benodigdheden. Tal van logistieke prestaties kunnen ermee worden beheerd: verhuizingen, reservaties (vb. vergaderzalen, parking, catering, vragen om tussenkomst, bestellingen …). Tot dan werd deze software enkel gebruikt in de grootste gebouwen van de FOD Financiën. Door het gebruik van de software te veralgemenen, wil de SL de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

In 2015 werd ook de software Fleetwave ingevoerd. Met deze software is het mogelijk een beeld te krijgen van het verbruik van de voertuigen, van het model of van de soort brandstof. Hierdoor wordt het mogelijk om een samenhangend administratief, logistiek en technisch beheer van het autopark te verwezenlijken.

Ten slotte wil de FOD Financiën een performant, duurzaam en klantgericht aankoopbeleid voeren. Daarom staat de SL in voor het gunnen van de belangrijkste overheidsopdrachten van de FOD Financiën en vervult de dienst eveneens de rol van aankoopcentrale voor de andere FOD’s.

In 2015 werden 91 dossiers opgestart:

  • 52 op aanvraag van de interne SL-diensten
  • 16 op aanvraag van de Stafdienst ICT
  • 23 op aanvraag van de algemene administraties en andere stafdiensten

Deze dossiers hebben samen betrekking op een geraamd bedrag van ongeveer 200 miljoen euro.

In 2015 heeft de SL, als aankoopcentrale, aan andere FOD’s voorgesteld om deel te nemen aan 14 open aanbestedingen, onder andere op het gebied van de logistiek en van nieuwe technologieën.