Stafdienst ICT

2015: gestructureerd beheer van incidenten en problemen en rationalisering van de infrastructuur
Stafdienst ICT
Performante informaticatoepassingen ter beschikking stellen, is een doelstelling die de Stafdienst ICT (ICT) dagelijks nastreeft. Daarvoor gebruikt ICT processen die erop gericht zijn om de interne en de externe gebruikers van de FOD Financiën tevreden te stellen. Het project Problem management, dat in 2015 werd beëindigd, heeft zijn eerste resultaten opgeleverd. Het ruimt plaats voor het project Incident management dat in 2016 wordt voortgezet. En dat is nog niet alles want, in overeenstemming met de huidige tendensen, heeft ICT in 2015 zijn energiefactuur verminderd door de informatica-infrastructuur te rationaliseren.

Het project Problem management

In 2015 heeft ICT het in 2014 opgestarte project Problem management (zie interview) afgesloten. Doelstelling? De oorzaken van vele tientallen ICT-problemen (dit wil zeggen moeilijkheden of incidenten die niet in de eerste of tweede lijn worden opgelost) identificeren en corrigeren. Naast het daadwerkelijk oplossen van die problemen, heeft het project geleid tot het invoeren van een proces dat gericht is op een gestructureerde aanpak van de problemen. Verscheidene ICT-actoren komen voortaan op een gecoördineerde manier tussenbeide, op basis van gedegen werkmethodes, wanneer er zich, bijvoorbeeld, een probleem met een of andere toepassing voordoet. Dankzij dit project worden de problemen sneller opgelost. Het aantal incidenten dat op eenzelfde probleem betrekking heeft, daalt en de klantentevredenheid neemt toe.

Het project Incident management

Aangezien het probleemoplossingsproces gelanceerd is, kan ICT zich voortaan toeleggen op het incidentbeheer. Een incident is een door de interne of externe gebruiker waarneembare onderbreking of verslechtering van een informaticadienst. Het invoeren van een proces van Incident management moet ervoor zorgen dat de (onderbroken of verslechterde) dienst zo vlug mogelijk opnieuw normaal werkt. In 2015 werden twee incident managers aangeworven. Zij hebben een eerste stand van zaken opgemaakt en een reeks quick wins ingevoerd, samen met het team dat instaat voor hetinformaticaluik van het contactcenter. Het project loopt verder in 2016.

De rationalisering van de informatica-infrastructuur

De digitale gegevens en diensten van de FOD Financiën worden gehost in twee informaticacentra (CIV of data centers). In 2015 heeft ICT verscheidene acties ondernomen om tegemoet te komen aan de federale strategie van rationalisering van de informatica-infrastructuur. Zo heeft ICT  de niet meer gebruikte systemen gereorganiseerd en opgedoekt om zo plaats vrij te maken en de energiefactuur met bijna 20% te drukken. De vrijgekomen plaats zal in de toekomst worden gebruikt voor de systemen van andere federale entiteiten. Eind 2015 heeft ICT ook een aantal acties op touw gezet om de temperatuurregeling in de CIV’s te optimaliseren. De koeling van de systemen vertegenwoordigt immers een omvangrijke kostenpost bij deze infrastructuur.