Accijnzen

Wetten

Wet van 14 december 2015 tot wijziging van artikelen 419, i), iii), 420 en 432, § 3, van de programmawet van 27 december 2004

(BS 23 december 2015)

 

Wet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen

(BS 29 december 2015)

 

Wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen

(BS 28 december 2015)

 

Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht

(BS 30 december 2015)

 

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit

(BS 23 juli 2015). Erratum van 28 juni 2015 (BS 13 augustus 2015)

 

Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

(BS 30 oktober 2015) en rechtzetting van 26 oktober 2015 (BS 9 november 2015)

 

Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, §3, 4° van de programmawet van 27 december 2004

(BS 30 oktober 2015)

 

Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, §3, 5° van de programmawet van 27 december 2004

(BS 30 oktober 2015)

 

Koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004

(BS 30 oktober 2015)

 

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004

(BS 31 december 2015)

 

Ministeriële besluiten

Ministerieel besluit van 2 maart 2015 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

(BS 27 maart 2015)

 

Ministerieel besluit van 15 juli 2015 houdende uitvoering van de artikelen 7, § 4, en 53, § 1, 3°, c) en d), van het koninklijk besluit van 28 juni 2015, betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit

(BS 23 juli 2015)

 

Ministerieel besluit van 15 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake accijnzen

(BS 12 augustus 2015)

 

Ministerieel besluit van 27 oktober 2015 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, §3, 4° van de programmawet van 27 december 2004

(BS 30 oktober 2015)

 

Ministerieel besluit van 27 oktober 2015 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004

(BS 30 oktober 2015)

 

Ministerieel besluit van 27 oktober 2015 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, §3, 5° van de programmawet van 27 december 2004

(BS 30 oktober 2015)

 

Ministerieel besluit van 21 december 2015 tot uitvoering het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004

(BS 31 december 2015)