ra15-keyfigures-sl-nl

Diensten: 1.020 drukwerken uitgevoerd door Fedopress, de federale drukkerij / 91 overheidsopdrachten voor een bedrag in de buurt van 200 miljoen euro uitgevoerd door de Afdeling Overheidsopdrachten / 18.042 verhuizingen (bewegingen van medewerkers) beheerd door de logistieke afdelingen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië /25.478 pagina’s vertaald door de Vertaaldienst | Gebouwen van de FOD Financiën: 339 sites in 2012 / 232 sites in 2015 (-107)