Procedure en invordering

Wetten

Wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen

(BS 28 december 2015)

Wijzigingen aan de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. Het gaat hier over rechtzettingen van materiële vergissingen en het verduidelijken van de oorspronkelijke tekst.

 

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 3 april 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in het artikel 322, § 3, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(BS 13 april 2015, ed.1)

Dit koninklijk besluit heeft de bedoeling om de modaliteiten vast te leggen van de mededeling van de door Belgische rijksinwoners gehouden buitenlandse rekeningen aan het in artikel 322, § 3, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde centraal aanspreekpunt.

 

Ministeriële besluiten

Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging

(BS 29 december 2015, ed.1)

Ingevolge de wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 door de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (BS 17 augustus 2015) moesten de nieuwe modellen van de ontvangstbewijzen voor verstrekte hulp en de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging worden vastgelegd. Inwerkingtreding: 1 juli 2015, zijnde de datum van inwerkingtreding van voormelde wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.

 

Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de tandheelkundigen

(BS 29 december 2015, ed.1)

Ingevolge de wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 door de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (BS 17 augustus 2015) in het kader van de financiële transparantie van de geneeskundige verzorging, moest een nieuw model van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp voor de tandheelkundigen worden vastgelegd. Inwerkingtreding: 1 juli 2015, zijnde de datum van inwerkingtreding van voormelde wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.

 

Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten

(BS 29 december 2015, ed.1)

Ingevolge de wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 door de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (BS 17 augustus 2015) in het kader van de financiële transparantie van de geneeskundige verzorging, diende het nieuw model van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp voor vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten te worden vastgelegd. Inwerkingtreding: 1 juli 2015, zijnde de datum van inwerkingtreding van voormelde wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.

 

Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

(BS 28 december 2015, ed.2)

Ingevolge de wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 door de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (BS 17 augustus 2015) in het kader van de financiële transparantie van de geneeskundige verzorging, moest het nieuw model van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden vastgelegd. Inwerkingtreding: 1 juli 2015, zijnde de datum van inwerkingtreding van voormelde wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.

 

Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten

(BS 29 december 2015, ed.1)

Ingevolge de wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 door de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (BS 17 augustus 2015) in het kader van de financiële transparantie van de geneeskundige verzorging, moest het nieuw model van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp voor de podologen en de diëtisten worden vastgelegd. Inwerkingtreding: 1 juli 2015, zijnde de datum van inwerkingtreding van voormelde wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.