Directiecomité

Samenstelling van het Directiecomité van de FOD Financiën op 01.01.2016
Luc De Dobbeleer (nl) Administrateur-generaal van de Inning en de Invordering, Frank Philipsen (nl) Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie, Marc Vandersmissen (fr) Directeur van de Stafdienst ICT, Hilde Aerts (nl) Adviseur-generaal secretaris van de Directiecomité met de leiding van de Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie, Johan Ignoul (nl) Directeur van de Statdienst Begroting en Beheerscontrole, Philippe Jacquij (fr) Administrateur-generaal van de Fiscaliteit, Hans D'Hondt (nl) Voorzitter, Ivan Verborg (fr) Directeur van de Stafdienst Logistiek, Kurt Van Raemdonck (nl) Directeur van de Stafdient Personeel en Organisatie, Kristian Vanderwaeren (nl) Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen, Wouter De Ryck (nl) Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie, Marc Monbaliu (fr) Administrateur-generaal van de Thesaurie, Christiaan Delaere (nl) Directeur van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en  -ondersteuning