AA Patrimoniumdocumentatie

4.4.1 - Aantal hangende zaken inzake registratie en successie

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/441-aantal-hangende-zaken-inzake-registratie-en-successie
Aantal hangende zaken inzake registratie en successie
  Burgerlijke zaken 2013 Burgerlijke zaken 2014 Burgerlijke zaken 2015 Strafzaken 2013 Strafzaken 2014 Strafzaken 2015 Handelszaken 2012 Handelszaken 2013 Handelszaken 2014 Handelszaken 2015
Hangende zaken op 1 januari 627 589 314 3 2 1 84 72 59 46
Zaken ingeleid in de loop van het jaar 195 152 61 1 0 1 2 3 0 0
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar 233 427 229 2 1 1 14 16 13 41
Hangende zaken op 31 december 589 314 146 3 1 1 72 59 46 5

De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

4.4.2 - Verdeling van de ingeleide zaken inzake registratie en successie in 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/442-verdeling-van-de-ingeleide-zaken-inzake-registratie-en-successie-2015
Verdeling van de ingeleide zaken inzake registratie en successie in 2015
  Burgerlijke zaken eerste aanleg1 Burgerlijke zaken beroep Burgerlijke zaken Cassatie Strafzaken eerste aanleg1 Strafzaken beroep Strafzaken Cassatie Handelszaken eerste aanleg1 Handelszaken beroep Handelszaken Cassatie
Ingeleid door de AAPD - 5 3 - 0 0 - 0 0
Ingeleid door de tegenpartij - 4 1 - 0 0 - 0 0
Totaal - 9 4 - 0 0 - 0 0

1 De verdeling van de ingeleide zaken is niet beschikbaar voor de rechtbanken van eerste aanleg.

De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

4.4.3 - Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/443-verdeling-van-de-uitspraken-inzake-registratie-en-successie-2015
Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2015
  Burgerlijke rechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Burgerlijke rechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Strafrechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Strafrechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Handelsrechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Handelsrechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Eerste aanleg 18 17 0 0 1 4
Beroep 3 3 0 0 0 0
Cassatie 1 0 0 0 0 0
Totaal 22 20 0 0 1 4

De cijfers slaan zowel op geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

De som van de gunstige en ongunstige uitspraken komt niet noodzakelijk overeen met het aantal behandelde zaken. Sommige uitspraken zijn namelijk gemengd, en er kan afstand van geding zijn gebeurd.

4.4.4 - Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/444-uitgevaardigde-dwangschriften-inzake-registratie-en-successie
Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie
  2013 2014 2015
Registratie 1.133 538 338
Successie 588 201 84
Totaal 1.721 739 422

Definitie

Het dwangschrift is de eerste akte van vervolging uitgevaardigd door de ontvanger ter invordering van de fiscale rechten en boeten of andere niet-fiscale vorderingen. Het dwangschrift moet door de gewestelijke directeur worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard, zodat het door een gerechtsdeurwaarder bij exploot kan worden betekend aan de schuldenaar.