Bankonderzoeken

2.5.1 - Bankonderzoeken: aantal machtigingen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/251-bankonderzoeken-aantal-machtigingen
Bankonderzoeken: aantal machtigingen
  2013 2014 2015
Inkomstenbelastingen (AAFisc) 71 74  97
Inkomstenbelastingen (AABBI) 203 179  133
Btw (AAFisc) 28 30  26
Btw (AABBI) 195 163  223
Successierechten (AAPD) 95 58  30
AAFisc

Voor de inkomstenbelastingen komt het aantal van 97 machtigingen overeen met het aantal keren dat de banken bevraagd zijn. Die aanvragen betroffen 67 belastingplichtigen (in geval van een gezamenlijke aanslag is elke echtgenoot/wettelijk samenwonende partner geteld als een afzonderlijke belastingplichtige). Het spreekt voor zich dat voor eenzelfde belastingplichtige, verschillende financiële instellingen bevraagd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de btw: de banken zijn 26 keer bevraagd en het bankgeheim is voor 22 btw-plichtigen opgeheven.

AABBI

De AABBI-cijfers geven het aantal machtigingen weer per bank en per belastinpichtige waarvoor door de gewestelijk directeurs van de AABBI het recht van aanvraag tot inzage werd verleend. Uiteraard kunnen meerdere bankrekeningen bij dezelfde bankinstelling aan één belastingplichtige toebehoren.

Het recht tot inzage van de bankrekening van een belastingplichtige behoort tot het onderzoeksinstrumentarium dat ter beschikking staat van de AABBI-ambtenaren in hun strijd tegen fiscale fraude.

AAPD

De Patrimoniumdocumentatie voert bankonderzoeken uit om de bezittingen te kennen die in de aangiften van nalatenschap werden weggelaten, om bijkomende successierechten te kunnen innen.

2.5.2 - Bedragen van vastgestelde verzuimen in de aangiften van nalatenschap en van bijkomende rechten (in euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/252-bedragen-van-vastgestelde-verzuimen-de-aangiften-van-nalatenschap-en-van-bijkomende-rechten-euro
Bedragen van vastgestelde verzuimen in de aangiften van nalatenschap en van bijkomende rechten (in euro)
  2013 2014 2015
Totaal van verzuimen 7.249.620 8.892.580 834.467
Totaal van bijkomende successierechten 2.889.317 3.165.600 196.931

De onderzoeken, de verwerking van de door de banken verstrekte informatie en de invordering van de bijkomende successierechten slagen in het beste geval twee jaar na de datum van aflevering van de machtigingen. Het is daarom dat de gegevens van een jaar betrekking hebben op de aangiften van nalatenschap die meestal een paar jaar eerder werden neergelegd.