AA Bijzondere Belastinginspectie

2.3.1 - Aantal behandelde dossiers door de AA Bijzondere Belastinginspectie

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/231-aantal-behandelde-dossiers-door-de-aa-bijzondere-belastinginspectie
Aantal behandelde dossiers door de AA Bijzondere Belastinginspectie
  2013 2014 2015
Inkomstenbelastingen
788 1.071 1.211
Btw
474 528 498
Totaal behandelde dossiers 1.262 1.599 1.709

Inzake inkomstenbelastingen is het aantal in 2015 afgehandelde dossiers met 13 % gestegen t.o.v. 2014, aldus wordt de tendens van vorige jaren bevestigd.

Het gemiddeld belastingsupplement per dossier (cfr. tabel III.2.1) bedraagt ongeveer 395.545 €, minder dan de helft van vorig jaar en ook veel lager dan de gemiddelde tendens van de vorige jaren.

De veelal relatief geringe belastingsupplementen van de talrijke dossiers "spontane rechtzettingen" die in 2015 bij voorrang werden afgehandeld zijn in dit verband een belangrijke factor alsook mogelijke fiscale latenties die de gecontroleerde ondernemingen kunnen aanwenden en in die mate de door de BBI vastgestelde inkomstenverhogingen wat de verschuldigde belasting betreft neutraliseren.

Inzake BTW ligt het aantal behandelde dossiers in de lijn van de vorige jaren. De gemiddelde BTW opbrengsten per dossier bedragen 985.171 €, zeer hoog, te wijten aan een steeds betere selectie en risico-analyse.

2.3.2 - Multilaterale controles door de AA Bijzondere Belastinginspectie

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/232-multilaterale-controles-door-de-aa-bijzondere-belastinginspectie
Multilaterale controles door de AA Bijzondere Belastinginspectie
  2013 2014 2015
Aantal multilaterale controles georganiseerd door België waarbij zowel Belgische als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken 0 1 2
Aantal multilaterale controles georganiseerd door andere lidstaten waarbij zowel Belgische als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken 9 12 8

Op initiatief van de AABBI werden in 2015 2 multilaterale controles georganiseerd. Verder werd er aan 8 multilaterale controles in het buitenland deel genomen, hetgeen de stijgende lijn bevestigt van de laatste 3 jaar.