Ontvangsten door AA Bijzondere Belastinginspectie

3.2.1 - Belastingsupplementen (in duizend euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/321-belastingsupplementen-duizend-euro
Belastingsupplementen (in duizend euro)
  Belastingen 2013 Sancties1 2013 Totaal 2013 Belastingen 2014 Sancties1 2014 Totaal 2014 Belastingen 2015 Sancties1 2015 Totaal 2015
Inkomstenbelastingen
728.893 201.054 929.947 912.174 126.103 1.038.277 400.134 78.872 479.006
Btw
134.746 238.853 373.599 166.749 221.195 387.944 289.274 201.341 490.615
Totaal belastingsupplementen 863.639 439.907 1.303.546 1.078.923 347.298 1.426.221 689.408 280.213 969.621

1 Administratieve boeten en belastingverhogingen

Inkomstenbelastingen: t.o.v. 2014 (op één na beste resultaat ooit) zijn de in te vorderen supplementen meer dan gehalveerd.

Mogelijke redenen:

  • belangrijke instroom van in 2015 aangeworven, meestal jonge, medewerkers die nog niet optimaal renderen (opleiding, interne coaching, ...) en bijkomend de uitstroom (vooral pensionering) van ervaren BBI-ambtenaren;
  • de impact van de reorganisatie van de BBI als autonome administratie. 2015 is immers het eerste volledige jaar na de zogenaamde kanteling waarin nieuwe werkprocedures werden ingevoerd;
  • meer uitgesproken aandacht voor predicatieve risicoanalyse en datamining teneinde onrechtmatige teruggaven (bv. inzake RV) te vermijden;
  • minder "megadossiers" met belangrijke inkohieringen";
  • steeds verdere implementatie van recente wetswijzigingen met belangrijke operationele gevolgen (bv. una via met optie strafrechterlijk onderzoek);
  • tegenover het vorige jaar heeft de BBI in 2015 nagenoeg evenveel niet aangegeven inkomsten vastgesteld waarbij evenwel om diverse redenen (nog aftrekbare verliezen) niet steeds effectief belastingen konden worden geheven.

Het resultaat inzake BTW ( rechten plus sancties) bedraagt voor het jaar 2015 490,615 miljoen euro. Dit betekent een verhoging van 26,46% ten opzichte van het resultaat van 2014.

Dit is het beste resultaat van de afgelopen 5 jaar. Dit resultaat heeft ongetwijfeld te maken met een meer gerichte selectie van de dossiers onder meer via datamining en een doorgedreven internationale samenwerking.

3.2.2 - Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/322-verhouding-verhogingen-van-de-belastbare-basis-met-zonder-akkoord
Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord
  Met akkoord 2013 Zonder akkoord 2013 Met akkoord 2014 Zonder akkoord 2014 Met akkoord 2015 Zonder akkoord 2015
Inkomstenbelastingen Verhoging belastbare basis 23% 77% 38% 62% 33% 67%
Btw Belastingen en geldboeten 4% 96% 5% 95% 8% 92%

In 2015 werden de verhogingen van de belastbare basis voor 33 % doorgevoerd met akkoord. Dit is een hoog percentage, het op 2 na hoogste sinds 2002.

Op btw-vlak blijft het percentage supplementen met akkoord met betrekking tot belastingen en geldboeten bescheiden tot 8% van het totaal in 2015, wat een lichte stijging betekent ten opzichte van 2014.