AA Douane en Accijnzen

1.4.1 - Aantal accijnsaangifte

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/141-aantal-accijnsaangifte
Aantal accijnsaangifte
  2013 2014 2015
Beroepsuitoefening 35 0 0
Vervoer onder schorsing van accijnzen Vertrek 439.450 454.176 482.733
Aankomst 218.002 227.311 239.558
Inverbruiksstelling 123.113 123.915 131.632

1.4.2 - Aantal invoer-, uitvoer-, doorvoer- en provisieaangiften

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/142-aantal-invoer-uitvoer-doorvoer-en-provisieaangiften
Aantal invoer-, uitvoer-, doorvoer- en provisieaangiften
Beschrijving 2013 2014 2015
Invoer Tijdelijke opslag 331.586 436.286 390.265
Totaal aangiftes invoen Normale aangifte 1.542.055 2.217.990 2.283.366
Vereenvoudigde aangifte1 4.344.752 5.181.506 5.359.923
Uitvoer Definitieve uitvoer Normale aangifte 2.675.991 3.634.351 2.559.000
Vereenvoudigde aangifte1 5.536.421 8.736.049 6.208.717
Tijdelijke uitvoer en wederuitvoer Normale aangifte 822.957 802.645 831.465
Vereenvoudigde aangifte1 2.852.836 267.636 3.126.249
Doorvoer Vretrek uit België Normale aangifte en vertrek vanuit erkende plaats 840.997 761.524 760.873
Vereenvoudigde aangifte bij vertrek1 516.413 539.662 545.925
Aankomst in België Normale aangifte en vertrek vanuit erkende plaats 632.267 727.617 581.005
Vereenvoudigde aangifte bij vertrek1 386.267 386.086 403.081
Provisie2 185.488 152.965 175.365

1 Vereenvoudigde aangifte: douaneregime dat een versoepeling toelaat van bepaalde formaliteiten en procedures op voorwaarde van een voorafgaande toestemming.

Dit type van aangifte vertegenwoordigt de meerderheid van de aangiften.

2 Provisie: levering van provisie aan schepen en vliegtuigen, vrijgesteld van belastingen.