Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Het jaar van STIPAD en MyRent Pro
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Op 19 mei 2015 was het zover. Na een moeizaam projectverloop ging de interne megatoepassing die de drie grote takken - hypotheken, registratie en kadaster - van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) integreert live. STIPAD was geboren! Een maand eerder mochten de vastgoedmakelaars kennis maken met MyRent Pro: een e-service waarmee zij de huurovereenkomsten van hun cliënten gratis en online kunnen laten registreren bij de FOD Financiën.

STIPAD (Système de Traitement Intégré Patrimonium Documentatie)

De toepassing is een geïntegreerd systeem voor de bijwerking van de patrimoniale informatie dat de volgende gegevens bevat:

 • de titularissen (eigenaars, vruchtgebruikers …) en hun rechten (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht …)
 • een historisch overzicht van de overdracht van (zakelijke) rechten
 • de percelen, hun identificatienummer (uniek nummer) en een beschrijving
 • de fiscale waarden
  • kadastraal inkomen (KI)
  • registratierechten

STIPAD maakt het onder meer mogelijk:

 • de patrimoniale informatie bij te werken in een unieke databank, PATRIS genaamd
 • patrimoniale informatie af te leveren (kadastrale uittreksels, eigendomstitels …)
 • statistieken te genereren
 • de interactiviteit tussen de taken van de administraties automatisch te beheren
 • het werk te verminderen door de eenmalige verzameling en bijwerking van de informatie

Bovendien zorgt STIPAD ervoor dat er gemakkelijker van thuis of vanuit een satellietkantoor gewerkt kan worden.

MyRent Pro

De e-service MyRent Pro, is een realisatie die tot stand kwam door de samenwerking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de FOD Financiën. Met deze e-service kan de vastgoedmakelaar op een duidelijke en gestructureerde manier zijn huurovereenkomsten voor huisvesting beheren en ze gratis online laten registreren (interview lezen).

MyRent Pro is voorbehouden voor BIV-erkende vastgoedmakelaars. Al kunnen ook erkende medewerkers (SF323) van de tool gebruik maken op voorwaarde dat er zich een actief BIV-lid in de organisatie werkt die zich geregistreerd heeft op MyRent Pro.