5.2.1 - Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2015

Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2015
  AAFisc Inkomstenbelastingen AAFisc Btw AAD&A en EU AAD&A en andere AABBI en EU AABBI en andere
Administratieve samenwerking Uitwisselingen van inlichtingen Spontane uitwisselingen Ontvangen dossiers  109  243  351 62   4  0
Verzonden dossiers  115  158  23  10  2
Uitwisselingen op verzoek Ontvangen dossiers  622  1514  459  122  11  8
Verzonden dossiers  232  1059  156  20  145  19
Automatische uitwisselingen1 Ontvangen dossiers  664.310 inlichtingen  4.149.018 inlichtingen        
Verzonden dossiers  1.002.440 inlichtingen  5.830.018 inlichtingen        
Notificaties2 Ontvangen dossiers  8  3        
Verzonden dossiers  0  0        
Andere vormen van samenwerking Advanced Pricing Agreement3  10  niet van toepassing        
Onderling overleg4  450  niet van toepassing        
Multilaterale controles5  9  8     10  
Fiscalis- werkbezoeken  72 Belgische ambtenaren6     1  
 56 buitenlandse ambtenaren7     1  

1 Voor de directe belastingen worden inlichtingen uitgewisseld over diverse inkomstencategorieën op basis van de Europese Spaarrichtlijn, de Richtlijn 2011/16/EU en de dubbelbelastingverdragen. De telling van de inlichtingen is afhankelijk van de structuur van de uitwisseling en kan verschillen per type.

Inzake btw zijn de automatische uitwisselingen van inlichtingen:

  • de intracommunautaire leveringen en dienstprestaties (VIES)
  • de uitwisseling over de registraties van een btw-plichtige in een andere lidstaat en over de verkoop van nieuwe vervoermiddelen van particulieren in een andere lidstaat.

Elke uitgewisselde btw-inlichting wordt afzonderlijk geteld.

2 Het betreft een vorm van internationale samenwerking waardoor een staat overgaat, met respect voor zijn eigen procedureregels, tot de notificatie van akten en administratieve beslissingen uitgaande van een andere staat, en dit met als doel de draagwijdte en de juridische waarde ervan te verzekeren.

3 Een voorafgaand akkoord tussen fiscale administraties, waarin een aantal criteria vastgelegd worden om zo tot een correcte verrekenprijs - dit is de prijs waartegen een onderneming goederen (materieel of immaterieel) of diensten levert aan een verbonden onderneming - te komen tussen verbonden ondernemingen.

4 Een procedure, die de fiscale administraties toestaat om overleg te plegen, om zo de problemen naar aanleiding van een foute toepassing van de dubbelbelastingverdragen op te lossen. Deze procedure staat los van de nationale beroepsmogelijkheden.

5 In 2015 heeft België deelgenomen aan 17 gezamenlijke controles onder het Fiscalis-programma en in het kader van de grensoverschrijdende samenwerkingsakkoorden met Frankrijk en Nederland.

6 In het kader van het Fiscalis samenwerkingsprogramma hebben 72 Belgische fiscale ambtenaren deelgenomen aan workshops, projectgroepen en werkbezoeken.

7 België (AABBI) heeft een workshop georganiseerd over IT Forensics en daarvoor een vijftigtal buitenlandse fiscale ambtenaren uit de Europese Unie ontvangen.

Wat betreft de uitwisseling van inlichtingen door de AABBI aan het buitenland kan men een stijging vaststellen van 21,48% t.o.v. het jaar 2014 .

De vragen om inlichtingen van het buitenland aan de AABBI zijn gestegen met maar liefst 110% tov het jaar 2014.