4.3.1 - Evolutie van de hangende zaken

Evolutie van de hangende zaken
  2013 2014 2015
Hangende zaken op 01.01 1.023 794 756
Nieuwe zaken 465 740 259
Beslissingen 616 373 337
Dossiers overgemaakt aan andere advocaat 78 405 29
Hangende zaken op 31.12 794 756 649

Het betreft overtredingsdossiers die tot de bevoegdheid van de Algemene administratie van de douane en accijnzen behoren en voor de rechtbank - hangende zaken voor hoven en rechtbanken - gebracht zijn.