4.1.8 - Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - verdeling

Gerechtelijke geschillen - btw: hangende zaken - verdeling
  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Eerste aanleg1 1.302 1.155 1.002
Beroep 426 382 351
Cassatie 47 31 26
Totaal 1.775 1.568 1.379

1 Vredegerechten inbegrepen