4.1.3 - Administratieve geschillen - PB: ingediende en behandelde aanvragen tot terugbetaling (quick wins)

Administratieve geschillen - PB: ingediende en behandelde aanvragen tot terugbetaling (quick wins)
PB-quick wins Ingediende in 2013 Afgehandelde in 2013 Indediende in 2014 Afgehandelde in 2014 Indediende in 2015 Afgehandelde in 2015
Aanslagjaar 2012 Afgekeurd 2.474 2.540 640 656 127 129
Geannuleerd 44 45 15 15 2 2
Goedgekeurd 62.462 63.293 15.126 15.301 4.606 4.648
Onbepaald 435   44   120  
Totaal 65.415 65.878 15.825 15.972 4.855 4.779
Aanslagjaar 2013 Afgekeurd 569 569 1.939 1.945 525 529
Geannuleerd 6 6 42 43 6 6
Goedgekeurd 19.383 19.383 44.722 44.694 15.229 15.424
Onbepaald 427   133   224  
Totaal 20.385 19.958 46.836 46.682 15.984 15.959
Aanslagjaar 2014 Afgekeurd     430 417 1.884 1.902
Geannuleerd     13 13 48 48
Goedgekeurd     13.796 13.552 55.585 55.871
Onbepaald     73   630  
Totaal     14.312 13.982 58.147 57.821
Aanslagjaar 2015 Afgekeurd         296 296
Geannuleerd         10 10
Goedgekeurd         11.747 11.747
Onbepaald         216  
Totaal         12.269 12.053
Totaal aanslagjaren Afgekeurd 3.043 3.109 3.009 3.018 2.832 2.856
Geannuleerd 50 51 70 71 66 66
Goedgekeurd 81.845 82.676 73.644 73.547 87.167 87.690
Onbepaald 862 0 250 0 1.190 0
Totaal 85.800 85.836 76.973 76.636 91.255 90.612

De quick wins vormen een versnelde procedure voor de behandeling van overduidelijke fouten die door de belastingplichtige worden vastgesteld in zijn aanslagbiljet (bv. een fout in het aantal personen ten laste). Die fouten moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden behandeld.

De ontheffing van de overbelasting wordt op grond van alinea 2 van het art. 376ter WIB'92 door de taxatiediensten toegekend bij kohier. De beslissing van de directeur, voorzien in alinea 3 van diezelfde bepaling, wordt vervangen door het kohier zelf waarvan het aanslagbiljet bij aangetekend schrijven per post aan de belastingplichtige wordt betekend.

In 2013 is 84% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 9% binnen de 14 kalenderdagen.

In 2014 is 88% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 7% binnen de 14 kalenderdagen.

In 2015 is 90% van de quick wins behandeld binnen de 7 kalenderdagen en nog eens 6% binnen de 14 kalenderdagen.