4.1.2 - Administratieve geschillen: aard van de beslissingen

Administratieve geschillen: aard van de beslissingen
Aard van de beslissingen Inwilliging Afwijzing Gedeeltelijk afwijzing Verzaking/afstand Andere Onontvankelijk Totaal
PB 15.059 6.239 3.751 1.639 1.583 1.137 29.408
BNI natuurlijke personen 709 295 143 37 91 75 1.350
VenB 2.780 996 1.447 172 506 434 6.335 
BNI vennootschappen 55 10 5 4 5 2 81
RPB 93 21 38 4 4 5 165
Bedrijfsvoorheffing 2.982 244 273 261 208 29 3.997
Roerende voorheffing 3.309 463 60 26 887 90 4.835
Btw 129 273 289 2 81 13 787
Andere2 9 2 1   76 134 222
Onroerende voorheffing 6.903 5.248 1.058 671 8.485 162 22.527
Eurovignet 222 28 31   4   285
Verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting 608 110 32 2 137 25 914
Belasting op de inverkeerstelling 22 5     1   28
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen         0   0
Belasting op spelen en weddenschappen 1       0   1
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 407 1     28 1 437
Totaal afgehandelde bezwaarschriften in 2015 33.288 13.935 7.128 2.818 12.096 2.107 71.372

1De 'andere' beslissingen slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is of zonder voorwerp is geworden door een rechtzetting via een beslissing tot ontheffing langs kohier. Ook beslissingen van gehele of gedeeltelijke aanvaarding of verwerping, genomen voor meerdere bezwaren over samenhangende zaken, behoren tot deze categorie.

2De bezwaarschriften onder de noemer 'andere' slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is.