4.1.1 - Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschriften

Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschiften
Aantal administratieve bezwaarschriften Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2013 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2013 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2013 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.2013 Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2014 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2014 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2014 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.20142 Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2015 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2015 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2015 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.20152
PB 23.086 27.238 33.847 16.477 16.261 28.573 35.058 9.774 9.845 28.200 29.408 8.624
BNI natuurlijke personen 1.280 979 1.368 890 846 1.016 1.161 700 709 1.311 1.350 665
VenB 4.085 6.291 6.707 3.659 3.404 5.903 6.170 3.134 3.139 5.414 6.335 2.200
BNI vennootschappen 111 47 69 88 89 77 67 99 102 84 81 105
RPB 95 182 200 77 71 162 161 72 74 172 165 81
Bedrijfsvoorheffing 3.181 4.058 5.029 2.203 2.200 3.719 4.122 1.795 1.791 3.815 3.997 1.600
Roerende voorheffing 2.904 2.440 3.659 1.685 1.669 4.357 3.545 2.472 2.489 4.625 4.835 2.265
Btw 191 542 529 204 190 737 707 220 220 663 787 90
Andere1 36 173 169 40 53 171 176 48 48 558 222 384
Onroerende voorheffing 34.790 12.538 19.086 28.240 29.502 12.405 18.426 23.480 26.443 14.352 22.527 18.267
Eurovignet 852 1.497 1.781 568 567 160 582 145 146 160 285 21
Totaal verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting 2.601 4.875 6.408 1.067 1.053 636 1.311 378 385 774 914 245
Belasting op de inverkeerstelling 345 1.107 1.227 225 226 31 239 18 18 24 28 14
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 14 17 12 19 19 2 18 3 3 1 0 4
Belasting op spelen en weddenschappen 13 4 8 6 4 0 3 1 1 1 1 1
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 5.496 487 39 5.944 5.938 202 109 6.031 6.038 195 437 5.796
Totaal 79.080 62.475 80.138 61.392 62.092 58.151 71.855 48.370 51.451 60.349 71.372 40.362

Administratieve geschillen bestaan uit voorzieningen tegen fiscale heffingen, zoals bepaald in de wet, voorzieningen binnen de administratie (bezwaarschriften, ambtshalve ontheffingen) en specifiek gericht op het vermijden van de overbelasting van hoven en rechtbanken.

1 De bezwaarschriften onder de noemer 'andere' slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is. De verhoging van het aantal bezwaarschriften komt vooral voort uit het feit dat AAFisc de geschillen over de diverse taksen heeft overgenomen vanaf 1 mei 2014. Het gaat om een nieuwe categorie van fiscale heffingen die aanleiding kunnen geven tot een vraag om rechtzetting.

2 De vermindering van de stock is te verklaren door het feit dat de administratie alles in het werk stelt om de redelijke termijn te respecteren die bepaald is door de wetgever (ofwel 6 maanden ofwel 9 maanden in geval van aanslag van ambtswege), om een beslissing te nemen over de bezwaarschriften.

Wanneer een bezwaarschrift niet bij de correcte gewestelijke directie/controlecentrum wordt ingediend, moet het intern getransfereerd worden. Om dubbeltelling uit te sluiten moet dit aantal interne overdrachten uit het aantal nieuwe bezwaarschriften worden uitgesloten. De kleine verschillen tussen het aantal openstaande bezwaarschriften op 31 december en op 1 januari zijn het gevolg van dergelijke overdrachten wanneer die niet binnen de maand van de eerste ontvangst werden uitgevoerd.