3.6.1 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen
Categorie Aanslagjaar 2012 - Toestand op 31/12/2015 Aanslagjaar 2013 - Toestand op 31/12/2015 Aanslagjaar 2014 - Toestand op 31/12/2015
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro)
Gewone bezoldigingen 4.642.296 114.144.413 24,59 4.604.632 118.252.082 25,68 4.594.559 120.436.314 26,21
Werkelijke beroepskosten 155.164 776.262 5,00 144.320 736.357 5,10 130.766 687.055 5,25
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 522.336 328.590 0,63 522.599 341.475 0,65 519.461 347.776 0,67
Bezoldigingen van bedrijfsleiders 365.018 12.356.158 33,85 376.550 13.287.291 35,29 381.656 13.638.141 35,73
Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 327.038 2.197.620 6,72 338.236 2.336.668 6,91 343.371 2.444.758 7,12
Andere beroepskosten 10.700 66.987 6,26 11.689 70.907 6,07 11.643 71.301 6,12
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 3.663 9.056 2,47 3.734 8.772 2,35 3.342 7.995 2,39
Brutowinst 325.413 13.409.355 41,21 323.933 13.315.835 41,11 323.867 13.254.253 40,92
Beroepskosten 337.678 10.404.210 30,81 337.692 10.338.766 30,62 338.581 10.252.817 30,28
Baten 163.022 6.096.183 37,39 177.495 6.133.168 34,55 181.916 6.337.276 34,84
Sociale bijdragen 91.002 515.236 5,66 92.832 542.151 5,84 95.426 568.924 5,96
Andere werkelijke beroepskosten 115.662 2.398.894 20,74 116.435 2.401.758 20,63 117.640 2.416.243 20,54