2.4.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades

Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
Beschijving 2013 2014 2015
Gefurfuroleerde gasolie Gecontroleerde voertuigen 81.425 105.315 72.002
Vastgestelde overtredingen 1.124 1.440 879
Eurovignetten1 Gecontroleerde voertuigen 27.516 1.601 704
Vastgestelde overtredingen 7.086 7 2
Vervoer van minerale oliën Gecontroleerde voertuigen 4.676 4.359 2.599
Vastgestelde overtredingen 23 65 42
Andere overtredingen rond accijnzen Vastgestelde overtredingen 107 165 141
Verkeersbelastingen1 Gecontroleerde voertuigen 39.635 3.141 1.881
Vastgestelde overtredingen 10.865 527 527
Btw proces-verbaal van vaststelling      
Vastegestelde overtredingen in garages 221 305 193
Bezoldigd vervoer Vastgestelde overtredingen 465 470 376
Diverse reglementeringen Vastgestelde overtredingen 12.379 11.210 8.675
Drugs Vastgestelde overtredingen 287 318 274

1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest