2.4.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten

Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
Aard van de aangifte
bij normale procedure
Aantal aangiften 2013 Aantal controles 2013 Aantal
overtredingen 2013
Aantal aangiften 2014 Aantal controles 2014 Aantal
overtredingen 2014
Aantal aangiften 2015 Aantal controles 2015 Aantal
overtredingen 2015
Invoer Aangiften onder een economische douaneregeling 1.332.413     1.901.576     1.952.181    
Andere aangiften Totaal andere aangiften 5.885.389     5.811.143     5.983.189    
Controle op documenten   66.507 349   46.665 496   47.169 428
Fysieke controle   39.353 5.126   38.345 10.552   20.961 2.049
Oorsprongcertificaten 152.600     129.686     129.495    
Controle op documenten   75.608 116   38.566 216   29.637 241
Fysieke controle   1.032     1.056     654  
Uitvoer Met terugbetaling Totaal aangifte met terugbetaling 7     0     0    
Controle op documenten   6           0
Fysieke controle   1           0  
Andere aangiften Totaal andere aangiften 11.886.426     12.398.362     12.748.388    
Controle op documenten   40.537 868   40.441 501      
Fysieke controle   8.836 663   19.242 729   35.356 533 
Oorsprongcertificaten Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten 90.483     92.274       15.963 1064 
Controle op documenten   38.504 82   27.511 160   19.444 322 
Fysieke controle   183              
Doorvoer Totaal aangiften doorvoer 2.376.667     2.414.889          
Fysieke controle doorvoer   42.854 3.918   34.067 3.360   38.722 3.084 

Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:

GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots

Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots

Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens

Mobiele teams: controles op de openbare weg.

Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams

Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA

Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer

Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade