2.4.2 - Hoeveelheden drugs gedetecteerd door de drugs en cash honden van de hondenbrigade

Hoeveelheden drugs gedetecteerd door de drugs en cash honden van de hondenbrigade
Soorten drugs 2013 2014 2015
Cannabis 653.513 g 2.740,13 g 2.4287,8 g
Joint 37 stuks 28 stuks 0
Heroïne 233 g 3316,20 g 190,79 g
Cocaïne 173.118,20 g 1079 g 41.591,28 g
XTC (SPEED) 41,48 g 140 g 16.596,0 g
XTC 2.778,00 stuks 376 stuks 716 stuks
Amfetamine 12.287,50 g 1416,10 g
444 stuks
869,85 g
Metadon 0 stuk 14,0 g 0
Paddo's (paddenstoelen) 104,18 g 0 20 g
Haschich 0 g 252.828,00 g  
Andere soorten drugs 1.616 g 118 g
1244 stuks
4.368,44
Totaal g gedetecteerd 840.913 g 261.651,43 g 87.924,16
Totaal gedetecteerde stuks 2.815 stuks 2092 stucks 716
Hoeveelheid Cash door de cashhond (euros) 324.140 89.000
17.000 Noorse Kroon
33.970