2.4.1 - Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs

Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs
  2013 2014 2015
Cannabis Wiet/marihuana 6.058.302,20 g
220 stuks
8.596.360,0 g 176.111,68 g
Planten      
Zaden      
Hennep      
Hasjiesj 3.224.500,9 g 424.090,0 g 6.556.086,76 g
Cannabinoïde      
Totaal cannabis 9.282.803,10 g 9.020.450,0 g 6.732.198,44 g
Khat 629.689 g 1.569,470,0 g 933.080,0 g
Heroïne 1.128.078,19 g 61.470,0 g 55.772,27 g
Morfine      
Cocaïne 4.765.285,97 g 8.361.550,0 g 15.900.220,10 g
Psychotrope stoffen Amphetamines 37.594,90 g 1.100,0 g 1.982,09 g
Andere   1.130,0 g 1.019,18 g
Stimulantia     80,84 g
XTC 2019 stuks 4.800,0 g
1001 stuks
11.361,56 g
881 stuks
LSD 214 g 2.910,0 g 1.004, 83
Methadon 145 g    
Psilocybine 214 g    
Paddo's (paddenstoelen) 145 g 63.699,0 g 2.657,0 g

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.