1.5.1 - Uitgiften 2008-2015 van de AA Thesaurie (in miljarden euro)

Uitgiften 2008-2015 van de AA Thesaurie (in miljarden euro)
Product 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
OLO 31,75 34,99 40,85 40,93 42,95 42,33 31,83 35,64
Euro Medium Term Note (EMTN) & Schuldscheine 1,36 2,52 2,66 1,01 3,07 2,81 2,24 3,43
Staatsbons 0,68 0,67 0,22 6,03 0,14 0,07 0,05 0,02
Totaal langetermijnschuld 33,79 38,18 43,73 47,97 46,16 45,21 34,11 39,09
Kortetermijnschuld (evolutie) +23,54 -9,48 -2,29 +0,92 -7,48 -6,35 +2,52 +0,31