1.2.5 - DAVO - In te vorderen bedragen (in euro)

DAVO - In te vorderen bedragen
(in euro)
  2013 2014 2015
Achterstallen en voorschotten ( title="Dienst voor alimentatievorderingen ">DAVO + OCWM) 253.040.260 275.479.846 300.527.459
Bijzondere kosten 43.737 52.451 63.712
Werkingskosten title="Dienst voor alimentatievorderingen ">DAVO 25.060.683 27.689.029 31.033.007
Interesten 19.706.243 20.404.791 21.350.502
Totaal 297.850.923 323.626.117 352.974.680

Eind 2015 bedroegen de gecumuleerde in te vorderen bedragen 352.974.680 euro
inbegrepen de voorschotten die vroeger uitgekeerd werden door de OCMW's aan
begunstigden die geen beroep gedaan hebben op een aanvraag tot tussenkomst bij
de DAVO.