1.2.2 - Voorafbetalingen RPB en VenB

Voorafbetalingen RPB en VenB (in duizend euro)
  2013 2014 2015
Aantal belastingplichtigen 107.231 104.626  105.254
Aantal betalingen 166.437 185.943  183.834
Bruto-ontvangsten 8.127.038 8.613.266  8.665.016
Terugbetalingen-Ontheffingen 203.997 144.471  131.681
Netto-ontvangsten 7.923.041 8.468.795  8.533.336