1.2.1 - Voorafbetaligen PB

Voorafbetalingen PB (in duizend euro)
  2013 2014 2015
Aantal belastingplichtigen 194.382 187.382  185.832
Aantal betalingen 360.551 355.378  348.481
Bruto-ontvangsten 1.551.672 1.530.735  1.576.900
Terugbetalingen-Ontheffingen 15.427 27.884  14.763
Netto-ontvangsten 1.536.245 1.502.851  1.562.137